C. Vi­lla­ver­de ATLÉ­TI­CO

AS (Aragon) - - Sorteo De Champions -

Ha­brá que pe­lear mu­cho, pe­ro es­ta­mos con­ten­tos. Nos han to­ca­do des­pla­za­mien­tos bas­tan­tes có­mo­dos, en es­te sen­ti­do he­mos me­jo­ra­do res­pec­to a otros sorteos”.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.