PO­LÉ­MI­CO SNEIJ­DER

AS (País Vasco) - - Memorias De Sudáfrica -

El ho­lan­dés car­gó du­ra­men­te con­tra Ma­ra­do­na y Dun­ga con unas de­cla­ra­cio­nes en la re­vis­ta Hel­den: "Pre­fie­ro a Van Mar­wijk en lu­gar de a dos idio­tas co­mo Ma­ra­do­na o Dun­ga".

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.