Real Soc.-Es­pan­yol

AS (Sevilla) - - Opinión -

■ Ru­bi mi­de el ‘efec­to Ima­nol’. El nue­vo en­tre­na­dor de la Real lle­va un triun­fo en Li­ga y em­pa­te en Co­pa. An­te el Es­pan­yol po­dría ser ti­tu­lar San­ga­lli, que re­apa­re­ció el jue­ves.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.