Ave­rías más co­mu­nes aten­di­das por ra­ce en 2017

Autofacil - - TOMA NOTA - 165.306 78.900 45.014 43.158 28.654 -4,7% 5,6% -6,1% 5,2% -1,1%

GRU­PO POR PER­CAN­CE AVE­RÍAS BA­TE­RÍA

AVE­RÍA NEU­MÁ­TI­COS AC­CI­DEN­TES DE TRÁ­FI­CO AVE­RÍA DEL MO­TOR AVE­RÍA BOM­BA/ INYECC. DIÉ­SEL ASISTENCIAS DI­FE­REN­CIA RES­PEC­TO A 2016

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.