Jens Dralle

Autopista - - JAGUAR I-PACE ETROPHY VS XE SV PROJECT 8 -

La Di­vi­sión de Vehícu­los Es­pe­cia­les de Jaguar ha crea­do es­tos dos ju­gue­tes úni­cos. Un eléc­tri­co pa­ra la com­pe­ti­ción, y un po­de­ro­so XE dis­fra­za­do de ca­lle.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.