Cha­ro Mo­reno

BeautyProf - - INICIATIVAS -

Di­rec­to­ra de Beaut­yP­rof y Se­lec­ti­vo

“La pres­crip­ción de ca­li­dad en la per­fu­me­ría se­lec­ti­va ge­ne­ra fi­de­li­za­ción por­que apor­ta ex­pe­rien­cia y va­lor aña­di­do al con­su­mi­dor”

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.