Evi­tar sal­pi­ca­du­ras

Cocina Vegetariana Extra - - TRUCOS DE COCINA -

Al freír un hue­vo o rea­li­zar un so­fri­to es muy fre­cuen­te que el acei­te sal­te, man­chan­do la ro­pa que uno lle­va pues­ta. Pa­ra evi­tar que es­to ocu­rra sin te­ner que re­cu­rrir a po­ner­se un de­lan­tal, bas­ta con uti­li­zar un sen­ci­llo tru­co: si­tuar un co­la­dor de me­tal in­ver­ti­do so­bre la sar­tén.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.