PA­RA EL RE­CUER­DO

Cosmopolitan España - - Series -

Men­sa­jes co­mo I slept

with Dy­lan frst! apa­re­cen en la nue­va co­lec­ción de Bersh­ka, ins­pi­ra­da en se­ries icó­ni­cas co­mo Sen­sa­ción de Vi­vir.

Ca­mi­se­ta, Bersh­ka (12,99 €).

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.