Las me­jo­res vis­tas.

deViajes - - Astro’/galicia -

Una pa­no­rá­mi­ca de la pla­ya de San­xen­xo, una vis­ta ge­ne­ral del ist­mo de O Gro­ve o los te­ja­dos de Cam­ba­dos des­de la azo­tea del Pa­zo de Fe­fi­ña­nes: mi­ra­do­res e im­pro­vi­sa­das ata­la­yas per­mi­ten ver la co­mar­ca del Sal­nés des­de una pers­pec­ti­va di­fe­ren­te.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.