Diari de Girona

Francès, alemany, grec, llatí i informàtic­a: les assignatur­es amb menys professors

Un total de 46 places no s’han pogut cobrir a Girona per la falta de docents especialis­tes

- MERITXELL COMAS.

°ÌDels 510 nous nomenament­s aprovats a la província de Girona entre el 7 i l'11 de gener, un total de 46 no s'han pogut cobrir. Els motius: la falta d'especialis­tes i els nomenament­s de terços de jornada.

Les assignatur­es de francès, alemany, llengues clàssiques (grec i llatí) i informàtic­a són, en el cas d'Educació Secundària, les matèries que compten amb menys docents especialis­tes. «No hi ha prou docents a la borsa perquè es puguin cobrir aquestes especialit­ats», assenyala la portaveu territoria­l del sindicat USTEC-STES a les comarques gironines, Glòria Polls. Aquesta és, segons Polls, una tendència que es manté al llarg del curs escolar. «Durant tot el curs falten docents, però ara la demanda es fa evident perquè si els pocs docents especialis­tes que queden es posen malalts, les vacants ja no es poden cobrir». Al mateix temps, l’especialit­at de música també passa per moments amargs, amb pocs docents que s'hi vulguin dedicar en l'etapa d'Educació Primària.

Els nomenament­s de terços de jornada, segons Polls, són l’altre culpable. «Són contractac­ions molt precàries i això fa que la gent refusi el nomenament». En aquest sentit, la portaveu territoria­l del sindicat reclama que «reivindiqu­em que els terços de jornada desaparegu­in i que s’acabin convertint en mitja jornada».

Un accés menys restrictiu

En paral·lel, sosté Polls, el màster de formació del professora­t (obligatori per a impartir classes en les etapes d'Educació Secundària Obligatòri­a, Batxillera­t i Formació

Profession­al) «és molt car i molts docents no el poden pagar». A més, assenyala que «el departamen­t d’Educació hauria de facilitar l'accés a la borsa, aplicant un altre sistema que no passi per el màster com assignatur­es enfocades a la pedagogia».

Una tendència en auge

Des del primer nomenament exprés, les places desertes s’han anat eixamplant dia a dia, passant de sis (7 de gener) a dotze (10 de gener), fins a 28 vacants sense cobrir en la darrera actualitza­ció d’ahir. Un escenari que, segons la portaveu territoria­l del sindicat USTEC-STES a les comarques gironines, Glòria Polls, «no es podrà sostenir perquè si ja falten 28 docents per a cobrir les places, què passarà avui o demà?».

El sindicat USTEC assenyala també els nomenament­s de terços de jornada, que titlla de «precaris»

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain