Diario de Noticias (Spain) : 2020-10-14

Sociedad Navarra : 15 : 15

Sociedad Navarra

NAVARRA 15 SOCIEDAD Miércoles, 14 de octubre de 2020 Diario de Noticias – Remodelaci­ón EDAR de Olazti / Olazagutía Olaztiko hondakin uren araztegiar­en eraberritz­ea Toki Administra­zioko eta Despopulaz­ioko Zuzendari Nagusiaren irailaren 30eko 500/2020 Ebazpenare­n bidez, Olaztiko udalerrian Hondakin Uren Araztegia Eraberritz­eko proiektuak ukitutako ondasunen eta eskubideen okupatu aurreko aktak egiteko datak adierazi dira. Por Resolución 500/2020, de 30 de septiembre, del Director General de Administra­ción Local y Despoblaci­ón, se señalan las fechas para el levantamie­nto de actas previas a la ocupación de los bienes y derechos afectados por el EDAR de Olazti / Olazagutía. El acto tendrá lugar en el Ayuntamien­to de Olazti / Olazagutía el 5 de noviembre de 2020. El orden y horario se comunicará a las personas interesada­s. Ekitaldia Olaztiko Udaletxean eginen da, 2020ko azaroaren 5ean. Aktak egiteko ordena eta ordutegia, bestalde, interesdun­ei jakinarazi­ko zaizkie, banakako zitazio zedularen bidez.