Joan Lli­na­res, di­rec­tor de la Agen­cia Va­len­cia­na An­ti­frau­de

“El nú­me­ro de de­nun­cias nos ha des­bor­da­do; la es­truc­tu­ra de agen­cia que di­se­ñé no pre­veía tan­ta ac­ti­vi­dad”

El Economista - Comunitat Valenciana - - Sumario -

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.