DE­NUN­CIAR, LA CLA­VE PA­RA QUE LA PO­LI­CÍA PUE­DA COM­BA­TIR EL ‘CIBERFRAUD­E’

La fis­cal El­vi­ra Te­ja­da ex­pli­ca en una jor­na­da de An­der­sen Tax & Le­gal so­bre frau­de en In­ter­net la ne­ce­si­dad de que las em­pre­sas in­for­men a las au­to­ri­da­des cuan­do su­fren ataques pe­se al “temor repu­tacio­nal”

El Economista - Comunitat Valenciana - - LEGAL - (/(&2120,67$
IS­TOCK

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.