Ja­vier Ma­rín

El Economista - Ecobolsa - - La Liga Ibex -

DI­REC­TOR FI­NAN­CIE­RO DE MÁ­SMÓ­VIL

Mas­Mó­vil se afe­rra a la pri­me­ra po­si­ción, lu­gar don­de lle­va me­ses ins­ta­la­da.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.