Nu­ria Pas­cual Pe­ña

El Economista - Ecobolsa - - La Liga Ibex -

DI­REC­TO­RA FI­NAN­CIE­RA DE GRI­FOLS

Re­cu­pe­ra más del te­rreno per­di­do en la an­te­rior y vuel­ve a ser ‘com­pra’ pa­ra el con­sen­so.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.