Abi­ra­te­ro­na, de Jans­sen

El Economista - Sanidad - - HOSPITALES -

Abi­ra­te­ro­na, co­mer­cia­li­za­do en Es­pa­ña co­mo Zy­ti­ga por la com­pa­ñía Jans­sen, es­tá apro­ba­do pa­ra el tra­ta­tien­to del cán­cer de prós­ta­ta me­tas­tá­si­co re­sis­ten­te a la cas­tra­ción en hom­bres adul­tos cu­ya en­fer­me­dad ha pro­gre­sa­do du­ran­te o tras un ré­gi­men de qui­mio­te­ra­pia.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.