LA BA­JA

El Economista - Sanidad - - EDITORIAL -

Car­men Mon­tón CON­SE­JE­RA DE SA­NI­DAD DE LA CO­MU­NI­DAD VA­LEN­CIA­NA

La di­ri­gen­te so­cia­lis­ta ha sem­bra­do du­das so­bre el acuer­do fir­ma­do en­tre Ha­cien­da y Far­main­dus­tria que ha da­do es­ta­bi­li­dad al sec­tor.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.