EL RE­CLA­MO DE LA ARE­NA FI­NA

El País - Especiales - - AL SOL -

SA CON­CA (PLAT­JA D’ARO, GI­RO­NA) Bo­ni­ta ca­la es­con­di­da al otro la­do de Pun­ta Pri­ma, cu­yas edi­fi­ca­cio­nes que­dan di­si­mu­la­das con la ve­ge­ta­ción. Se pue­de de­jar el co­che en el par­king de la ca­lle Pun­ta Pri­ma o ca­mi­nar (unos 40 mi­nu­tos) des­de la pla­ya de Sant Pol (Sant Fe­liu de Guíxols).

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.