20 / LAS APPS DE ALEIX VALLS —

El País - Retina - - Sumario -

El ex­di­rec­tor del Mo­bi­le World Con­gress ana­li­za el pre­sen­te de la te­le­fo­nía des­de una pers­pec­ti­va crí­ti­ca.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.