El Ge­ta­fe so­bre­vi­ve an­te un gran Le­ga­nés

El Periódico Aragón - - Deportes -

LE­GA­NÉS GE­TA­FE

Cué­llar; Nyom (Juan­fran, min.81), Bus­tin­za, Ome­ruo, Sio­vas, Gum­bau; Ves­ga, Ru­bén Pé­rez, Ós­car Ro­drí­guez (El Zhar, min.84); En-Nesy­ri y Ca­rri­llo.

So­ria; Da­mián Suá­rez, Dje­né, Bruno, Ca­bre­ra; Foul­quier, Mak­si­mo­vic, Aram­ba­rri (Cris­tó­fo­ro, min.69), Amath (Por­ti­llo, min.22) (An­tu­nes, min.84); Jor­ge Mo­li­na y Ma­ta. Nyom. 0-1, min. 39: Ca­bre­ra. 1-1, min.64:

Gon­zá­lez Fuer­tes (Co­mi­té as­tu­riano). Mos­tró tar­je­ta ama­ri­lla a Nyom por par­te del Le­ga­nés, y a Ma­ta y Dje­né por par­te del Ge­ta­fe. Ex­pul­só por ro­ja di­rec­ta a Ru­bén Pé­rez, del Le­ga­nés.

11.327 es­pec­ta­do­res asis­tie­ron al en­cuen­tro co­rres­pon­dien­te a la jor­na­da quin­ce de LaLiga Santander dispu­tado en el es­ta­dio Bu­tar­que de Le­ga­nés.

así va la Pri­me­ra

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.