CIUTAT VELLA

El Periódico de Catalunya (Castellano) - On Barcelona - - A LA ÚLTIMA -

La Fi­ra de San­ta Llú­cia, en la pla­za de la Ca­te­dral, se des­pi­de de la ciu­dad ma­ña­na, 23 de di­ciem­bre

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.