SANT ANDREU

El Periódico de Catalunya (Castellano) - On Barcelona - - BRANDED CONTENT -

La em­ble­má­ti­ca pla­za Or­fi­la se­rá el la­ti­do del dis­tri­to: se lee­rán tex­tos li­te­ra­rios, se ce­le­bra­rán con­cur­sos, fir­mas de li­bros y un con­cier­to a car­go de las agru­pa­cio­nes de la Es­co­la Municipal de Mú­si­ca de Sant Andreu.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.