‘QUER­CUS PUBESCENS’

El Periódico de Catalunya (Castellano) - On Barcelona - - A LA ÚLTIMA -

Nom­bre co­mún Ro­ble pu­bes­cen­te Ori­gen Eu­ro­pa del sur y Asia oc­ci­den­tal An­ti­güe­dad Des­co­no­ci­da. Ha­cia 1600 Lu­gar Sant Boi de Lluçanès (Oso­na, Bar­ce­lo­na). Cer­ca de la ma­sía del Vi­lar.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.