Top Mà­gic

El Periódico de Catalunya (Castellano) - On Barcelona - - A LA ÚLTIMA -

Es­pai Joan Bros­sa (Flas­sa­ders, 40) Del 12 de di­ciem­bre al 6 de enero

Pre­cio: 11 € (se­sio­nes pre­vias del 7, 8, 9 y 11) y de 14 a 20 € (a par­tir del día 12)

es­ce­na­ri­bros­sa.cat

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.