Es la gue­rra

El Periódico de Catalunya [Català] - Dominical - - Magazine -

Los per­fu­mes se in­de­pen­di­zan de al­gu­nas de sus mar­cas de mo­da. Un ejem­plo, el úl­ti­mo de Bur­berry Fra­gran­ces no se apun­ta al re­vo­lu­cio­na­rio cam­bio de ima­gen del di­se­ña­dor Ric­car­do Tis­ci.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.