NI NA, F E L I Z

El Periódico de Catalunya [Català] - Dominical - - Magazine A Fondo -

Un po­li­cía res­ca­tó a Nina Krus­chev en­tre una ma­ra­bun­ta de pe­rio­dis­tas y ella le dio la mano. Aba­jo, ce­nan­do en­tre Bob Ho­pe y Frank Si­na­tra.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.