Co­no­cer

El Periódico de Catalunya [Català] - Dominical - - Sumario -

XLSe­ma­nal

C/ Juan Ignacio Lu­ca de Te­na, 7. 28027 Ma­drid. Te­lé­fono: 91 342 14 00. Fax: 91 342 15 03. xlse­ma­[email protected]­ller­dee­di­to­res.com El pro­ce­so crea­ti­vo de Ca­ra­vag­gio sa­le a la luz tras la lim­pie­za de una de sus

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.