El que no t’hau­ri­es de per­dre. I el que fa­ràs bé d’evi­tar.

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - SUMARI -

Com a ad­mi­ra­dor de les eva­nes­cents pe­rò rít­mi­ques War­paint, em sap greu dir ai­xò, pe­rò el disc en so­li­ta­ri de la se­va can­tant/gui­tar­ris­ta The­re­sa Way­man és gris, te­di­ós, trà­gic en el pit­jor sen­tit. Amb aques­tes can­çons, TT (ai­xí es fa dir ara) no se­rà tren­ding to­pic.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.