Clàs­sic im­me­di­at

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - ON -

La can­tau­to­ra pop Na­ta­lie Prass tor­na, per fi, amb nou disc tres anys des­prés del seu de­but ho­mò­nim. A

The fu­tu­re and the past s’ins­pi­ra menys en el country-pop dels 60 que en el pop dels 80 i el R&B dels 90. Un al­tre clàs­sic im­me­di­at d’aques­ta ad­dic­ta a l’amor i a les can­çons d’amor.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.