Al foc amb la LGTB­fò­bia

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - ON -

El Ca­sal Lamb­da pre­sen­ta una no­va edi­ció del Fi­re!!, la Mos­tra In­ter­na­ci­o­nal de Ci­ne­ma Gai i Les­bià, que tin­drà lloc a l’Ins­ti­tut Fran­cès del 7 al 17 de juny. A la se­lec­ció de tí­tols, aquest any cen­tra­da en els nens i ne­nes LGTBI, des­ta­ca The fe­els (fo­to), amb la gran Cons­tan­ce Wu.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.