Com­pres pre­es­ti­uen­ques

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - ON -

L’edi­ció del juny (dis­sab­te, dia 2, i diu­men­ge, dia 3) del Pa­lo Al­to Market aju­da a pre­pa­rar-se per a la no­va es­ta­ció amb pro­duc­tes fres­cos i es­ti­uencs, com­ple­ments sur­fis­tes i ca­mi­ses d’es­tam­pats aco­lo­rits. La ban­da so­no­ra (en di­rec­te) tin­drà un mar­cat ac­cent fe­me­ní.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.