L’es­to­fat de ve­de­lla de la ma­re d’Al­bert Bar­to­lí (Bo­de­ga Bar­to­lí).

«No­més olo­rant el plat men­tre es fa i men­jant-lo des­prés tor­no a la me­va in­fan­te­sa», ex­pli­ca Al­bert Bar­to­lí, de Bo­de­ga Bar­to­lí.

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - SUMARI -

IN­GRE­DI­ENTS

– 750 g de carn de coll

de ve­de­lla – 4 pa­ta­tes – 4 pas­ta­na­gues – 100 g de pè­sols – 5 car­xo­fes – 1 ce­ba gran – 3 alls pe­lats – 1 kg de to­mà­quet fre­git – 3 fu­lles de llo­rer – 1 got de vi –1 ra­jo­lí de conyac – 1 l apro­xi­ma­da­ment de brou de carn (per po­der co­brir la carn a l’olla) – Sal, pe­bre, pe­bre ver­mell dolç i oli d’oli­va ver­ge ex­tra al gust

ELA­BO­RA­CIÓ

1. Fem un so­fre­git a ba­se de to­mà­quet, ce­ba i all. El re­ser­vem. 2. So­fre­gim la carn en una olla fins a dei­xar-la al punt. 3. Hi afe­gim les pas­ta­na­gues, les car­xo­fes i els pè­sols i els so­fre­gim fins a dei­xar-los al punt. Ho sal­pe­brem. 4. Afe­gim el so­fre­git de to­mà­quet tri­tu­rat, alls i ce­ba a l’olla on hi ha la carn i les ver­du­res. Ho so­fre­gim uns 10 minuts a foc lent i ho anem re­me­nant. 5. Hi afe­gim el brou de carn, les pa­ta­tes, el pe­bre ver­mell dolç, el vi i el conyac. Ho re­me­nem una mi­ca per­què es bar­re­gin els in­gre­di­ents. 6. Tan­quem l’olla a pres­sió i, qu­an co­men­ci a xiu­lar, la dei­xem 20 minuts a foc mit­jà.

4 PER­SO­NES DIFICULTAT: MIT­JA­NA

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.