MOS­TRA DE CO­MERÇ

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - BRANDED CONTENT -

El 9 de juny, a les Corts

El car­rer Ga­li­leu es pre­pa­ra per ce­le­brar la se­va mos­tra de co­merç. Una jor­na­da fes­ti­va en què les bo­ti­gues ve­nen els seus pro­duc­tes a peu de car­rer.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.