BI­QUI­NIS MODERNETS

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - SECCIÓ - — Òs­car Broc—

T’agra­da Mor­ta­del·lo i Fi­le­mó, però de tant en tant et ve de gust lle­gir no­vel·les grà­fi­ques d’au­tor. ¿Per què no ha pas­sat el ma­teix amb els en­tre­pans? Si un dia et lle­ves amb el pa­la­dar fi, aten­ció als bi­qui­nis pop art que pro­po­sen Mont Bar i Mos­tas­sa. Al pri­mer, sen­ti­ràs la Ca­val­ca­da de les val­quí­ri­es qu­an et to­qui pa­gar, però et crus­pi­ràs una de­lika­tes­sen còs­mi­ca: bi­qui­ni de gam­be­tes i peus de porc (fo­to). Al se­gon, en­go­li­ràs un bi­qui­ni verd amb pes­to, moz­za­re­lla, gua­ca­mo­le i es­pi­nacs que et pro­por­ci­o­na­rà bron­ze­jat de Hulk. Mont Bar. Di­pu­ta­ció, 220. www.mont­bar.com Mos­tas­sa. Ma­llor­ca, 194. www.mos­tas­sa.cat

DANNY CAMINAL

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.