LA MUNDANA

Pe­tit, bu­lli­ci­ós i d’alt ni­vell

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - GUINES -

«És com la me­va se­go­na ca­sa per­què hi vaig so­vint, ca­da ve­ga­da que can­vi­en la car­ta. Pe­tit, bu­lli­ci­ós, però amb una cui­na al més alt ni­vell. El plat que més m’agra­da és la piz­za amb pa­ta­ta i bo­ti­far­ra del perol: és tre­men­da. És a Va­lles­pir, 93.»

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.