‘ES­TA­CIÓ ESCÈNIKA’

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - MIRAR -

Con­curs te­a­tral

Es­ta­ció Escènika és un con­curs de te­a­tre de pe­ces de pe­tit for­mat fe­tes per jo­ves cre­a­dors que tin­drà lloc el prò­xim 16 de juny, de 18.00 a 20.00 ho­res, al parc de l’Es­ta­ció del Nord.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.