MES DE FES­TES MAJORS

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - MIRAR -

Els bar­ris més fes­tius

Sant Pe­re, San­ta Ca­te­ri­na i la Ri­be­ra es­tan de fes­ta del 21 de juny al 2 de ju­li­ol, Sant Ger­va­si-la Bo­na­no­va del 8 al 19 de juny, Can Pe­gue­ra del 16 al 23, el Tu­ró de la Pei­ra del 15 al 23 i Ba­ró de Vi­ver del 14 al 17.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.