Bar­ce­lo­na Yoga Day

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - ISITAR -

Dia 17, de 9.30 a 20.30 ho­res. Es­ta­ció del Nord. Sen­se ins­crip­ció i gra­tis. www.bar­ce­lo­nayo­ga­day. org

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.