Un dels grans lí­ders pop

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - SUMARI -

L’any pas­sat a Razz­ma­tazz, Sa­mu­el T. Her­ring va ofe­rir un con­cert me­mo­ra­ble de du­es ho­res amb els Fu­tu­re Is­lands. No­més veu­re’l sal­tar i ba­llar ja es­go­ta­va. Al Po­ble Es­pa­nyol, di­lluns, dia 16, se­gu­ra­ment ho tor­na­rà a do­nar tot. Hi hau­rà te­lo­ners de lu­xe: Hur­ray For The Riff Raff.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.