Or­gull de fi­lla

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - SUMARI -

El cicle de la Fil­mo­te­ca Stan­ley Ku­brick, un ge­gant ar­ri­ba a un punt àl­gid amb la pro­jec­ció de Barry Lyn­don, tí­tol de la se­va fil­mo­gra­fia in­con­tes­ta­ble com no n’hi ha d’al­tre, amb pre­sen­ta­ció a càr­rec de Kat­ha­ri­na Ku­brick, fi­lla i col·la­bo­ra­do­ra del di­rec­tor. Se­rà di­me­cres, dia 24, a les 19.00 ho­res.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.