Li­te­ra­tu­ra i na­tu­ra

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - SUMARI -

D’ai­xò trac­ta el fes­ti­val Li­ter­na­tu­ra, el nom del qual par­la per si sol. Els di­es 20 i 21 d’oc­tu­bre, el MUHBA Vil·la Jo­a­na aco­lli­rà pre­sen­ta­ci­ons de lli­bres (amb, per exem­ple, Sy Mont­go­mery i Phi­lip Ho­a­re) i ac­ti­vi­tats di­ver­ses (com un ta­ller de la il·lus­tra­do­ra Jo­a­na San­ta­mans, a la fo­to).

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.