Un any mo­nu­men­tal

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - SUMARI -

Mo­nu­men­tal Club –l’es­de­ve­ni­ment que ha rede­fi­nit la Mo­nu­men­tal– com­pleix un any amb un es­pe­ci­al de mú­si­ca lla­ti­na: Ay, que ri­co. Les or­ques­tres Go­za­de­ra BCN i Pa­pa Or­be & Los Tur­bi­a­les Sa­ba­ne­ros en­cap­ça­len el car­tell. No hi fal­ta­ran ac­ti­vi­tats in­fan­tils ni de­lí­ci­es gas­tro­nò­mi­ques.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.