50È APLEC DE LA SAR­DA­NA

El diu­men­ge 28 d’oc­tu­bre, a les 10.00 h.

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - AL L'ÚLTIMA -

L’ Aplec de­la Sar­da­na ce­lebr ala se­va 50 a edi­ció a Ro­que­tes amb la par­ti­ci­pa­ció de les co­bles La Prin­ci­pal de la Bis­bal, Sant Jor­di-Ciu­tat de B C N, Mont g rin si La Prin­ci­pal del Llo­bre­gat. Se­rà diu­men­ge, a par­tir de les 10.00 h, al Parc de la Gui­ne­ue­ta (en cas de mal temps es fa­rà al Po­li­es­por­tiu de Can Dra­gó).

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.