Es­glé­sia de Sant Rafael

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - AL L'ÚLTIMA -

«Es­tà ple­na d’es­tu­di­ants d’ex­cur­sió»

Si no ar­re­glen d’una ve­ga­da la ubi­ca­ció d’aquest tem­ple a Go­o­gle Maps, anar a mis­sa aca­ba­rà sent mis­sió im­pos­si­ble. L’es­glé­sia s’om­ple de grups d’es­tu­di­ants que vo­len apren­dre so­bre di­no­sau­res i l’ori­gen de la vi­da, però que es ne­guen a es­col­tar les lec­tu­res dels ca­pe­llans.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.