El que no t’hau­ri­es de per­dre. I el que fa­ràs bé d’evi­tar.

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - SUMARI -

La part fe­me­ni­na del grup de cul­te The Fi­ery Fur­na­ces con­ti­nua bri­llant en so­li­ta­ri. Al seu úl­tim disc, Re­bound, ins­pi­rat per una dis­co­te­ca gò­ti­ca d’Ate­nes, in­jec­ta ele­ments ba­lla­bles al seu pop ob­ser­va­ci­o­nal. El pre­sen­ta aquest di­jous a VOL a preu amic: 8 eu­ros l’anticipada, 10 en ta­qui­lla.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.