MOS­TRA DE CO­MERÇ

El 10 de no­vem­bre. De 10.00 a 20.00 h

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - BRANDED CONTENT - www.sant­mar­ti­eix.com

Més de 50 comerços del bar­ri de Sant Mar­tí de Pro­ven­çals es­ta­ran a la ram­bla Gui­pús­coa, en­tre Can­tà­bria i Ma­res­me, mos­trant els seus es­tocs de tar­dor. Hi hau­rà una fi­ra ar­te­sa­nal.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.