BAR­CE­LO­NA PEN­SA: MA­RA­TÓ FILOSÒFICA

14 i 15 de no­vem­bre

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - BRANDED CONTENT - www.bar­ce­lo­na­pen­sa.cat

Pa­nikkar, De­bussy, Cap­many... són al­guns dels pro­ta­go­nis­tes de les ac­ti­vi­tats de dia i nit de la V ma­ra­tó filosòfica Bar­ce­lo­na Pen­sa, que tin­drà lloc en di­ver­sos es­pais de la ciu­tat.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.