Pop amb mis­te­ri

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - SUMARI -

¿Qui són The KVB? Ge­off Bar­row, un terç de Por­tis­he­ad, els va fit­xar per al seu se­gell In­va­da. ¿Fa fal­ta dir res més? Bé, bas­cu­len en­tre el post­punk i el pop i s’han su­perat amb ca­da disc; l’úl­tim, Only now fo­re­ver. Aquest divendres, dia 30, ac­tu­en a Sidecar (21.00 ho­res).

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.