Car­bas­ses que dei­xen re­gust

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - SUMARI -

En els seus mi­llors di­es, The Smas­hing Pumpkins po­di­en fer du­es grans ho­res de disc ( Me­llon collie and the in­fi­ni­te sad­ness)

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.