“Aquí tinc el fu­sell, aquí la pis­to­la”

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - SUMARI -

Aquest divendres, dia 30, a les 17.00 ho­res, la Fil­mo­te­ca ofe­reix una se­go­na i úl­ti­ma opor­tu­ni­tat per re­cu­pe­rar, dins del seu ci­cle Ku­brick, la in­o­bli­da­ble La cha­que­ta metá­li­ca, una pel·lí­cu­la que va can­vi­ar el gè­ne­re bèl·lic per sem­pre. O el ci­ne en ge­ne­ral: Whi­plash n’era gai­re­bé un re­make.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.